Ekonomi beskriver olika system

 • för att förflytta tillgångar (skulder är negativa tillgångar) mellan människor. och/eller juridiska enheter.
 • för att fördela dessa tillgångar
 • för att reglera dessa tillgångar och förflyttningar.
 • hur tillgångar kan ökas eller minskas.

 

Tillgångar kan vara

 • Fria tillgångar som inte ägs av någon. (t.ex luft, vind, vatten och andra naturtillgångar till den del de inte är ägda)
 • Ägda tillgångar, som är
  • materiella. (Byggnader, mark, maskiner, saker, etc)
  • humana. (arbetsförmåga, kunskap, kulturella förmågor etc som kan förmedlas till andra)
  • imaginära (t.ex. en idé som ett företag äger)
  • ekonomiska. (egentligen bara en beskrivning av möjliga eller lovade förflyttningar av andra tillgångar.)

 

Vi måste ha ett ekonomiskt system som bygger på att vi skall trygga människans och mänsklighetens grundläggande behov med minsta möjliga negativa påverkan på natur, miljö och jordens resurser.

Du delar väl!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someonePrint this page

Tyvärr har du inte tillgång till den här texten.

Logga in

8 + nitton =

   
Ny användare?
*Obligatoriskt fält
Powered by WP-Members