Skatter behövs för att garantera en viss service och trygghet för samtliga invånare i samhället.

För mig är det självklart att alla invånare skall behandlas lika, även de som bor på landsbygden och i glesbygd. Det betyder att viss service, utbildning, vård och omsorg, liksom kommunikationer (digitalt och analogt), post, dagligvaruhandel och social samvaro måste lösas även där det företagsmässigt anses olönsamt. För allt detta behövs skatter. Det bör åligga samhället att denna service blir likvärd mellan stad och glesbygd.

Jag anser att det är konsumtionen som skall beskattas. Lägre konsumtion innebär lägre produktion och därmed lägre påverkan på naturen. Genom att slopa inkomstskatt och höja konsumtionsskatt likställs produktion genom  mänsklig arbetskraft med produktion genom maskiner.

För att detta skall fungera tror jag det behövs en basinkomst (BI) som bl.a. täcker konsumtionsskatten för den konsumtion som behövs för en rimlig levnadsstandard. Diskussionen om vad BI i övrigt skall täcka ligger som separata inlägg i kategorien Basinkomst

Jag har här i inledningen inte tagit upp problem med övergången till nytt skattesystem eller andra problem. Det kommer senare.

Du delar väl!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someonePrint this page

Tyvärr har du inte tillgång till den här texten.

Logga in

femton + 13 =

   
Ny användare?
*Obligatoriskt fält
Powered by WP-Members

Inga resultat hittades för det efterfrågade arkivet. Kanske en sökning kan hjälpa att hitta relaterade inlägg.