All energi kommer från solen, men vi kan ta ut den på olika sätt. De olika metoderna påverkar natur och miljö mer eller mindre allvarligt.  Jag sätter här upp några ”axiom” som jag anser bör gälla:

  • Vi får inte ta ut mer energi än vad som återskapas under samma tid sett över t.ex. 50 år.
  • All förbränning skapar koldioxid som måste tas om hand om vi inte skall öka växthuseffekten med skador på naturens ekosystem som följd. Allstså måste förbränning minimeras.
  • Storskalighet skadar  naturens ekosystem mer än småskalighet.
  • Växter tar upp koldioxid och avger syre. Vi måste öka jordens växtmassa, speciellt i områden med mycket förbränning.
  • Fossila bränslen måste fasas ut eftersom de inte återskapas i rimlig takt och innebär förbränning liksom miljöskador vid insamling (gruvbrytning, oljeborrning etc.)
  • Kärnkraft innbär för stora lagringsproblem och strålningsrisker.

 

El är en energiform som är lätt att använda med mycket hög verkningsgrad och lätt att distibuera. Problemet är lagring och vissa  framställningsmetoder. Lagringen kan undvikas med världsomspännande distributionsnätverk eller delvis klaras av med lagring före framställning i t.ex. vattenmagasin. El går också att lagra i batterier, men då uppstår problem vid batteritillverkning som ofta kräver svåråtkomliga eller miljöfarliga ingredienser.

De framställningsmetoder jag ser återstår är (mer om respektive så småningom)

 

DESSUTOM MÅSTE VI MINSKA ENERGIANVÄNDNINGEN

genom att spara på olika sätt (värmeväxlare, värmepumpar, bergvärme etc)

 

 

Du delar väl!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someonePrint this page

Tyvärr har du inte tillgång till den här texten.

Logga in

4 × 1 =

   
Ny användare?
*Obligatoriskt fält
Powered by WP-Members