Mest miljövänligt är att driva fordon med el under förutsättning att elen framstälts på ett miljövänligt sätt. En elmotor har en verkningsgrad på ca 95% jämfört med en förbränningsmotor på max 60%. Elmotorn har dessutom störst vridmoment vid låga varvtal där det bäst behövs.

Problemet med eldrift är främst dels att batterierna inte än har tillräcklig kapacitet, dels miljöproblem vid tillverkning och återvinning. Där behövs mer forskning och utveckling. För att få tillräcklig aktionsradie och tillräckligt snabba ”tankstopp” tror jag på ett utbytessystem där man bara skiftar sitt urladdade batteri till ett nyladdat. För detta krävs standardiseringar.

I väntan på sådana utbytsstationer tror jag på en liten laddmotor. En motor som t.ex. går med konstant varvtal och laddar vid behov bör kunna ha högre verkningsgrad och därför vara miljövänligare än motsvarande motor för framdrift av fordonet. Eftersom den gamla Volkswagenbussen kunde hänga med i en hyfsad trafikrytm med sin gammalmodiga motor på 25 hk räcker gott och väl en laddmotor på 20 kW. Motorfästena för laddmotorn bör vara standardiserade så att man kan välja motor och tillverkare efter önskemål och efter de bränslen som just för tillfället anses vara mest miljövänligt.

Ett tänkbart alternativ för att få aktionsradie skulle kanske kunna vara linjärmotor med permanentmagnter i fordonet och elektromagneter i vägbanan.

Du delar väl!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someonePrint this page

Tyvärr har du inte tillgång till den här texten.

Logga in

14 − nio =

   
Ny användare?
*Obligatoriskt fält
Powered by WP-Members