Vi måste bygga bort bostadsbristen. För att bostadsmarknaden skall fungera måste det finnas ett överskott av eftertraktade bostadsformer. Framför allt behövs just nu billiga hyresbostäder. Kanske kooperativ hyresrätt är bästa formen. Även villor och radhus kan vara hyresbostäder.

Speciella bostäder för flyktingar, studenter, pensionärer etc bör undvikas eftersom alla boende i princip har samma behov och en blandning av lägenhetsinnehavare är önskvärd.

Produktionskostnaden måste pressas ner.

Det måste vara enklare att omvandla t.ex. kontor och andra lokaler till bostäder. Icke störande andra verksamheter bör kunna blandas med bostäder i större omfattning. Likaså bör det vara enklare för småföretagare att kombinera sina verksamhetlokaler med boende.

 

Du delar väl!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someonePrint this page

Tyvärr har du inte tillgång till den här texten.

Logga in

tretton + arton =

   
Ny användare?
*Obligatoriskt fält
Powered by WP-Members