Kooperativ hyresrätt innebär att det är en ekonomisk förening som hyr eller äger en fastighet med minst 3 lägenheter. Föreningen hyr ut lägenheterna till sina medlemmar. Man måste alltså vara medlem i föreningen för att kunna hyra, men föreningen kan också ha medlemmar som inte hyr. Föreningen sätter hyran enligt samma regler som övriga hyresmarknaden.

Hyresgästen skall betala en andel till föreningen. andelen återbetalas vid utflyttning. Dessutom kan föreningen ta ut en upplåtelseavgift.

Föreningen kan avtala med husägaren om att sköta hela eller delar av underhållet. Detta kan även gälla marken närmast runt huset.

Fördelar (som jag ser det):

  • Hyresgästerna har genom föreningen full insyn i fastighetens ekonomi, framför allt om föreningen äger huset.
  • Hyresgästerna bestämmer genom föreningen lägenheternas standard och hyror.
  • Hyresgästerna bestämmer genom föreningen underhåll, gemensamhetsutrymmer och ev. marken intill.
  • Lägenheterna kan inte användas till spekulation.

 

Nackdelar (som jag ser det):

  • Kommunen måste ge sitt godkännande

 

En bra sammanställning finns här:

http://www.sabo.se/kunskapsomraden/boendefragor/koop_hr/Sidor/vad_ar.aspx

och lagtexten finns här:

https://beta.lagrummet.se/rinfo/publ/sfs/2002:93/konsolidering/2014-07-02

 

 

 

 

Du delar väl!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someonePrint this page

Tyvärr har du inte tillgång till den här texten.

Logga in

1 × 3 =

   
Ny användare?
*Obligatoriskt fält
Powered by WP-Members