Här kommer jag att redovisa mina tankar om demokrati. De bygger på mina egna erfarenheter från såväl stora rikstäckande organisationer, som små ideella föreningar och mina uppfattningar och efrarenheter av olika samhällssystem.
Det handlar om allmänna synpunkter som jag anser är användbara för hela skalan från stora stater till minsta klubb, givetvis med olika anpassningar och syften.

Demokrati är inte något självklart.

Vi måste ständigt försvara och utveckla den. Om inte finns risken att en grupp via propaganda och falsk information skaffar sig makt genom ”demokratiska” beslut och sakta, nästan omärkligt skaffar sig makt att avskaffa demokratin. Vi har sett det förr och kommer sannolikt att få se det igen.  Exakt när gruppen avskaffar demokratin är omöjligt att förutsäga. Det beror bl.a. på när gruppen anser sig ha tillräcklig makt att slå ner den opposition som kommer att visa sig.

När något sådant inträffar kommer gruppen bara att gynna sig själva och de som behövs för att gruppen skall leva gott.

Det som kan motverka en sådan här utveckling är bl.a. utbildning, kritiskt granskande av information och att skaffa information från många källor samt inte minst empati och samarbete.

Vi måste se riskerna i tid och minimera dem, men hur?
Det är bl.a. sådant jag vill diskutera i den här gruppen.

Nedan följer ett antal sidlänkar för att diskutera demokratins olika delar.
När ni skriver ett inlägg ber jag dig välja kategorierna Demokrati OCH kategorin med samma namn som sidan i innehållsförteckningen nedan. Du kan också lägga till fler kategorier.

Innehåll:

OBS! Ni hittar dessa sidor i menyn som undersidor till [Demokratins uppbyggnad] i menylisten. Sidorna har än så länge bara rubriker, men ni kan kommentera dem ändå!)

 

Vad krävs för att vi ska tala om demokrati?

Det finns några förutsättningar för demokrati:

 • För att ett samhälle eller en organisation skall ha ett berättigande måste det finnas ett syfte eller en målsättning. Se Syften.
 • Det finns öppna och slutna organisationer. I en öppen organisation har alla som delar syftet rätt att vara med. Se Sammanslutningar.
  • Allmän rösträtt
  • En person en röst
  • Styrande beslut fattas i princip genom allmänna omröstningar med enkel majoritet. Se Beslutsordning.
 • Yttrandefrihet och andra friheter. Se Friheter
 • Öppenhet. Se Offentlighetsprincipen.
 • Maktfördelning. De olika maktsfärerna ska hållas åtskilda. Se Maktdelning.
  • Lagstiftande makt.
  • Dömande makt.
  • Verkställande makt.
 • Dessutom behövs ett rättsväsende och en revisionsorganisation. Se Rättsväsende
 • En rättvis ekonomi. Det här behöver ett stort eget kapitel. Se Ekonomi.
 • För att allt detta ska fungera krävs en organisation. Se Organisation
Du delar väl!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someonePrint this page

Tyvärr har du inte tillgång till den här texten.

Logga in

16 − 6 =

   
Ny användare?
*Obligatoriskt fält
Powered by WP-Members