Basinkomst har många namn, men här kan vi diskutera de olika varianterna. För att ge struktur till diskussionerna föreslår jag att vi delar upp inlägg och kommentarer genom att tagga dem antingen som vision eller taktik.

  • Vision är alltså hur vi vill att den ska utformas oberoende av vad som är genomförbart.
  • Taktik är hur det ska se ut för att kunna genomföras, ofta ett steg i riktning mot en vision.