Skatter har några olika syften:

  • Att finansiera sådan service vi anser skall vara ”gratis” för alla i samhället. Dit kan räknas infrastrukturer, skola vård och omsorg m.m. eller delar därav.
  • Punktskatter för att påverka användning av vissa produkter som alkohol, tobak etc.

 

Skatter kan tas ut på några olika sätt:

  • Skatt på tillgångar som fastigheter, kapital,
  • Skatt på företagsvinster
  • Skatt på inkomster från lön, kapital etc.
  • Skatt på mervärde (Moms)

Skatt kan tas ut till:

  • Staten
  • Landsting
  • Kommuner
  • Vid transaktioner (Moms)