Här tänkte jag att vi genom våra diskussioner skall komma fram till en Principförklaring för vårt önskesamhälle. Det vi sammanfattar här består av resultat från alla andra diskussioner och innan det fastställs här kommer vi att rösta om det bland våra medlemmar. 

Syftet är att det skall bli en principförklaring som skulle kunna gälla för ett politiskt parti, antingen nytt eller ett existerande, en organisation eller bara för skojs skull.

Här kommer ett antal punkter att tänka på i för närvarande slumpvis oprioriterad ordning.

Skriv hellre flera kommentarer, en för varje punkt och tala om vilken punkt det gäller, så vi andra slipper fundera på vad du kommenterar. Blir det flera kommentarer på en punkt kan jag komma att bryta ut den till en egen tråd, men i så fall gör jag punkten här i listan till en länk dit. 

 1. Klimat

 2. Naturoch miljö

 3. Energi

 4. Ekonomi

 5. Empati och samarbete

 6. Jämlikhet och avsaknad av diskriminering

 7. Tryck- och åsiktsfrihet

 8. Religionsfrihet.

 9. Forskning

 10. Innovationer

 11. Småföretagare

 12. Basinkomst

 13. Skatteomläggning

 14. Vård, skola och omsorg

 15. Bostadspolitik

 16. Kultur och fritid

 17. Demokrati

 18. Infrastruktur

 19. Service på landsbygd

 20. Polis och försvar

 21. Utrikespolitik


Kommentarer

Önskesamhället — Inga kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>